Текст песни Pháo - 2 Phút Hơn

Здесь вы найдете слова песни Pháo - 2 Phút Hơn. Наши пользователи находят тексты песен из различных источников в интернете, также добавялют самостоятельно. Вы можете скачать текст песни Pháo - 2 Phút Hơn и его перевод. Также вы можете добавить свой вариант текста «2 Phút Hơn» или его перевод для сайта Pesni.net!
[Intro]

Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

[Verse]

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng?
Đừng nói chi
Mà mình uống đi

Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi

[Verse]

Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng?
Đừng nói chi
Mà mình uống đi

Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi

[Outro]

Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi

Тексты лучших песен Pháo

Вы можете предложить свой вариант текста песни «2 Phút Hơn» Pháo с аккордами или табами. Также принимается перевод песни «2 Phút Hơn». Если вы не нашли что искали, то можете просмотреть все тексты песен исполнителя Pháo или воспользоваться поиском по сайту.