Текст песни Sabaton - Karolinens Bön

Здесь вы найдете слова песни Sabaton - Karolinens Bön. Наши пользователи находят тексты песен из различных источников в интернете, также добавялют самостоятельно. Вы можете скачать текст песни Sabaton - Karolinens Bön и его перевод. Также вы можете добавить свой вариант текста «Karolinens Bön» или его перевод для сайта Pesni.net!
Bortom Svea rikes gränser
Hörs ett kall från ovan jord
Följer kristendomens regler
Offensivens man, soldat i Jesu namn
För fränder, fosterland och konung
Genom elden skall han gå
Opåverkad inför ödet
Möter döden för sin religiösa tro
In i striden genom ett kulregn, Herrens vilja ske
In i striden går han på led
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv i Guds han för sin konung och fosterland
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Moral och religion förenar
Mod och brödraskap består
Att smäda Guds namn, möta döden
Offensivens man, soldat i Jesu namn
Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss våran skuld
Fram, går som en man
En hel armé marscherar på led
Rädslan de glömt Herren har dömt
Redo att livet ge
När konungens här
Fienden ser med hissat baner
Rädslan de glömt Herren har dömt
Hör hur de ber sin bön

English: The Caroleans Prayer
Far beyond their nations' borders
There's an army on the march
For religion, kng and glory
In the name of Christ their enemies chastise
Taking orders from the heavens
Through hostile fire they will march
Unaffected by the volleys
Facing death their faith will keep their fear at bay
Into battle facing the fire, Lord thy will be done
Into battle walk in a line
See the white in their eyes, Caroleans are marching on
Put their lives in God's hand for their kingdom and fatherland
See the white in their eyes, Caroleans are marching on
Morale and discipline unites them
A common faith to keep them strong
Always on their way to heaven
In the name of Christ their enemies chastise
Fader vår som är i himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike ske din vilja
Såsom i himmelen så ock uppå jorden, ge oss bröd ock idag
Och förlåt oss våran skuld
Fader vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss vårans skuld
Ahead, facing the lead
An army of Swedes, performing God's deeds
Showing no fear, their judgement is near
Making their sacrifice
When the king and his men
Their enemies sight, prepare for the fight
Banners held high, ready to die
Hear how they praise the Lord
Вы можете предложить свой вариант текста песни «Karolinens Bön» Sabaton с аккордами или табами. Также принимается перевод песни «Karolinens Bön». Если вы не нашли что искали, то можете просмотреть все тексты песен исполнителя Sabaton или воспользоваться поиском по сайту.